Montáž a opravy trafostanic

Naše společnost nabízí kvalitní montáž a opravy transformačních stanic neboli trafostanic, které vám provedou profesionálové s bohatými zkušenostmi v oboru. Typ trafostanice si můžete vybrat přesně podle vámi zvolených parametrů.

Typy trafostanic

Na výběr máte například kioskové, zděné, vnitřní nebo stožárové trafostanice. Typy trafostanic se od sebe odlišují materiálem, způsobem provedení a vzhledem. Je samozřejmé, že vám trafostanici dodáme ve vysoké technické kvalitě a samotnou montáž provedeme rychle, ale hlavně důkladně.

Revize trafostanic

Společně s dodáním trafostanice vám doporučujeme, abyste od naší společnosti využili též revizi trafostanice a její uvedení do provozu. V případě, že je s vaší transformační stanicí jakýkoliv problém nebo nefunguje správným způsobem, neváhejte využít opravu od naší společnosti. Mezi generální opravy, které provádíme, patří opravy distribučních transformačních stanic a náhrada přístrojů v klasických i skříňových rozvodnách.

Revize elektrických zařízení

Mezi další služby patří projektování, montáže, opravy a revize elektrických zařízení. Vyzkoušíme vám funkci elektrického zařízení a uvedeme ho do plného provozu. Provádíme dodávky, opravy a revize rozvoden VVN, transformoven VVN/VN a vysílačů HDO 110 kV. Elektrická zařízení musí být podle platných norem podrobena revizi před uvedením do provozu a další revize musí být prováděny pravidelně po celou dobu životnosti zařízení. S každým rokem fungování kteréhokoli elektrického zařízení je revize důležitější pro předcházení poruchám, ale také možnému ohrožení v podobě požáru nebo úrazu osob. Revize neboli kontrola je součástí prevence a správného fungování elektrického zařízení. Při revizi naší společností vám zaručujeme spolehlivost a důsledné provedení kontroly.

Revize hromosvodů, montáž osvětlení

Mezi doprovodné činnosti, které naše společnost také provádí, patří například revize hromosvodů. Také namontujeme osvětlení budov i veřejné osvětlení, na elektrickém zařízení provedeme servisní a údržbové práce, provedeme elektroinstalaci nebo protipožární zabezpečení budov, které zahrnuje protipožární prostupy a překážky či elektronickou požární signalizaci.

Ocelové konstrukce, zámečnické, výškové a stavební práce

Dále jako doprovodnou činnost vyrobíme ocelové konstrukce nebo zámečnické výrobky a bez problému provedeme i výškové práce pomocí montážní plošiny nebo stavební práce. Kvalitní provedení a montáž nejen trafostanice, ale veškerých elektrických zařízení jsou základem pro jejich správné fungování, bezpečnost a také dlouhou životnost, proto neváhejte využít nabídky naší společnosti, která vám zaručuje ty nejlepší služby.