Stručná historie fy Temes spol. s r.o.

Firma Temes spol. s r.o., byla založena v roce 1992 skupinou bývalých zaměstnanců Montážního závodu Jihočeské energetiky.

Strategií nově založené firmy od začátku bylo, co nejlépe uplatnit vlastní odborné znalosti a zkušenosti v oblasti montáží elektrických zařízení, a to hlavně v oboru montáží elektrických stanic.

Firma byla od svých počátků zajištěna získáním zkušených elektromontérů na vysoké odborné úrovni. S tímto základem se bylo nutné zorientovat v nově se rodící tržní společnosti se všemi jejími klady a zápory.

V průběhu let bylo samozřejmě nutné rozvíjet své odborné znalosti i v dalších oborech, se kterými jsme se při naší práci běžně setkávali. Proto vám dnes zajišťujeme dodávky zakázek od počáteční zadávací studie, přes projektovou činnost, vlastní realizaci a uvedení do provozu. A to od nízkých napětí až do kapacity 400kV. Naše schopnosti využíváme i v jiných oborech, například protipožární prostupy, práce ve výškách pomocí montážní plošiny včetně možnosti jejího pronájmu, zámečnická činnost, výroba ocelových konstrukcí, stavebnictví, autodoprava a jiné.

Potřeby firmy brzy ukázaly nutnost nespoléhat pouze na oblast Jihočeského kraje, ale nabídnout své služby i mimo region. S tímto firma úspěšně expandovala do dalších oblastí a v současné době je díky své mobilitě schopna nasadit své kapacity v České Republice i v zahraničí.

Všichni naši pracovníci si uvědomují, že provádět kvalitní práci není v současné době žádnou předností, ale základním předpokladem pro získání důvěry zákazníka a tím i nalezení cesty vedoucí k dalším zakázkám. Důvěra zákazníka se získává pomalu, ale dá se velmi rychle ztratit.

Firma byla v roce 2010 recertifikována pro systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentální systém řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 společností TÜV SÜD Czech s.r.o..

V roce 2011 byla firma Temes certifikována pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru montáž, opravy revize a projektování vyhrazených elektrických zařizení do 400 kV dle OHSAS 18001.